7.gif1. สิ่งมีชีวิต
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
การกินอาหาร
- พืช สร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราะห์แสง (photosynthesis)
- สัตว์ กินพืชหรือสัตว์อื่นเป็นอาหาร

การหายใจ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการหายใจ นำออกซิเจน มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน

- อาหาร + ออกซิเจน + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ + พลังงาน

การเจริญเติบโต
- พืชสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิต

- สัตว์จะหยุดเจริญเติบโตเมื่อถึงขนาดและระยะเวลาหนึ่งที่เจริญเติบโตเต็มที่

การเคลื่อนไหว
- พืช เคลื่อนไหวได้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง อย่างช้าๆ เช่น การงอกของปลายยอด และปลายราก เคลื่อนที่เข้าหาแสง

- สัตว์ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทั้งตัว

การขับถ่าย
- พืช กำจัดของเสียออกทางปากใบ และ สะสมไว้ในใบไม้
- สัตว์ กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำออกจากร่างกายทางลมหายใจ ส่วนของเสียอื่นๆกำจัดออกไปกับปัสวะและเหงื่อ

การรับรู้ความรู้สึก
- สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะไวต่อการรับรู้ความรู้สึกและมีการตอบโต้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว

การสืบพันธุ์
- สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ เป็นการดำรงเผาพันธุ์ให้อยู่ต่อไป
58973.gif


2. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตล้วนประกอบด้วยหน่วยย่อยขนาดเล็กๆ เรียกว่า เซลล์

- สิ่งมีชิวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม
- สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป เช่น พืช สัตว์ รวมไปถึงมนุษย์ด้วย
58973.gif


3. เซลล์ (Cell)
เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชิวิตทั้งหลาย (ยกเว้น ไวรัส และ ไวรอยด์) ถูกค้นพบโดย "รอเบิร์ต ฮุก" เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- เซลล์ยูคาริโอต (Eucaryotic cell) พบในสิ่งมีชีวิตจำพวกโปรติสต์ พืช และ สัตว์
- เซลล์โพรคาริโอด (Procaryotic cell) พบในสิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
048.jpg

58973.gif


4. ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต
เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต เซลล์ชนิดเดียวกันรวมกันเป้นกลุ่มเซลล์เพื่อทำหน้าเฉพาะอย่างเรียกว่าเนื้อ เยื้อ กลุ่มเนื้อเยื้อหลายๆชนิดมารวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียก อวัยวะ อวัยวะหลายๆชนิดมารวมกันเพื่อทำหน้าที่สำคัญ เรียก ระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะมารวมกันเป็นร่างกาย

เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ เซลล์มีรูปร่างหลายแบบ เพื่อให้เหมาะกับการทำหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ
- เซลล์เม็ดเลือดแดง
- เซลล์ประสาท
- เซลล์กระดูก
- เซลล์อสุจิ
- เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อลาย
- เซลล์คุม
- เซลล์ท่อลำเลียง
58973.gif


5. ส่วนประกอบของเซลล์พืช

เซลล์พืช พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างของและเนื้อเยื่อที่เเข็งแรงมากกว่าเนื้อเยื่อของสัตว์เนื่องจากมีพนังเซลล์ที่แข็งแรง
ส่วนประกอบของเซลล์

- ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นชั้นนอกสุดของเซลล์ ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้แก่พืชมีเฉพาะเซลล์พืชเท่านั้น
- เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นเยื่อบางๆที่ประกอบไปด้วยไขมันและโปรตีน ทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารบางชนิด เช่นน้ำ อากาศ สารอาหาร และแร่ธาตุ
- ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นของเหลวที่อยู่รอบๆนิวเคลียส ประกอบด้วยสารต่างๆหลายชนิด เช่น น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ และเกลือแร่ต่างๆ ในไซโทพลาซึมมีเม็ดสีเขียวเรียกว่าคลอโรพลาสต์
- นิวเคลียส (Nucleus) เป็นโครงสร้างที่สำคัญขิงเซลล์รูปร่างเป็นทรงกลม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ การเติบโตตลอดจนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน
58973.gif


6. การสร้างอาหารของพืช

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง พืชสีเขียวเป็นผู้ผลิตอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลก

- กระบวนการสังเคราะห์แสง
- สิ่งที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสง
58973.gif

7. การสืบพันธุ์ของพืช
- ส่วนประกอบของดอกไม้ จากชั้นนอกสุดเข้าไปยังชั้นใน
 • o กลีบเลี้ยง มีขนาดกลีบเล็ก มีหน้าที่ปกป้องอันตรายให้ดอกตูม
 • o กลีบดอก เป็นชั้นที่มีสีสันสวยงาม มีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง มีหน้าที่ล่อแมลงเพื่อช่วยผสมเกสร
 • o เกสรตัวผู้ จะประกอบไปด้วยก้านเกสรเพศผู้และอับละอองเรณู ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
 • o เกสรเพศเมีย จะประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียและรังไข่ ภายในรังไข่มีไข่อ่อน มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ภายในไข่อ่อนจะมีไข่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย


- การสืบพันธุ์ เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่จะดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 • o การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ หมายถึง การสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ระหว่างเพศผู้แล้เพศเมีย ในการสืบพันธุ์ของพืช อวัยวะที่ใช้สืบพันธุ์ คือ ดอก
 • o การสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ


- กระบวนการเจริญเติบโตของพืช มี 3 ประการดังนี้
 • o การแบ่งเซลล์ เพิ่มจำนวนเซลล์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณปลายยอดและปลายรา
 • o การขยายขนาดของเซลล์ เป็นกระบวนการที่ทำให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
 • o การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะ เช่น เซลล์ท่อลำเลียงน้ำ เซลล์ท่อลำเลียงอาหาร เซลล์ปากใบ เซลล์คุม เซลล์ขนราก


- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แสงแดด พืชใช้แสงแดดในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จากกระบวนการนี้พืชจะได้อาหารคือ น้ำตาลกลูโคส พืชอาจเก็บไว้ในรูปแบบของแป้งและยังได้น้ำกับออกซิเจนเป็นผลพลอยได้อีกด้วย
 • o อาหาร เป็นแหล่งอาหารที่พืชนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมภายในเซลล์
 • o อากาศ มีออกซิเจนประมาณ 20 % พืชใช้ออกซิเจน เป็นสิ่งจำเป็น ในการดำรงชีวิตของพืช
 • o น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชและสัตว์
 • o แร่ธาตุ ช่วยให้ระบบต่างๆทำงานได้ดี
58973.gif


เพลง หน้าที่ของเซลล์
ทุกชีวิตเกิดจากเซลล์ ทุกชีวิตเกิดจาเซลล์และแม้พวกเราจะต่าง แต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากเซลล์
เยื้อหุ้มเซลล์นั้นแสนสำคัญ ไขมัน โปรตีน พร้อมเพียงเรียงตัว ปลอดภัย มั่นคง ก็คือหัวใจของเยื้อหุ้มเซลล์
ไซโตรพลาสซึมพร้อมสรรพ ดังกับแม่น้ำแห่งชีวิตมีน้ำ แร่ธาตุ มากมาย แหวกว่ายในไซโตรพลาสซึม
ทุกชีวิตเกิดจากเซลล์ ทุกชีวิตเกิดจาเซลล์และแม้พวกเราจะต่าง แต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากเซลล์
นิวเคลียสดุจดังสมอง ที่อยู่ ดีเอ็นเอ โครโมโซมควบคุม ดูแล สั่งการ นั่นคืองานสำคัญของเรา
ไรโบโซมตัวกระจิด ผลิตโปรตีนมากมายเติบโตซ่อมแซมป็นเอ็นไซน์ ไรโบโซมทำได้หมดเอย
อีอาร์นั้นคือเส้นทาง ขนส่งทุกอย่างได้ดีอ๊ะ!!อย่าลืมใส่ถุงก่อนสิ พร้อมแล้วออกไปกันเลยกอลจิบอดี้เชื่องช้า ต้องมัวมาคัดแยกโปรตีนเพื่อง่ายต่อการหลั่งเก็บ กอลจิบอดี้ทำงานหนัก
ไมโทคอนเดรียมีพลัง สร้างพลังงานออกมามากมายเปลี่ยนกลูโคสเป็นเอทีพี ให้เป้นพลังงานของเซลล์
58973.gif


เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

http://www.youtube.com/watch?v=He-iaVldxLs&feature=relatedline7.gif